budowa sieci wodociągowych KROSNO

Budowa sieci wodociągowych Krosno

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie S.a.

z siedzibą przy ulicy Grodzkiej 26 w Krosnie specjalizuje się w usługach z zakresu kompleksowego wykonastwa robót budowlanych.
Nasza oferta obejmuje:
- Budowę sieci elektroenergetycznych
- Budowę sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacji

- Budowę sieci telekomunikacyjnych
- Budowę wysypisk i sortowni odpadów komunalnych
- Budowę oczyszczalni oraz przepompowni ścieków, a także  instalację separatorów kanalizacji deszczowej

- Budowę dróg
- Budowę obiektów sportowych
- Zajmujemy się robotami ziemnymi z makroniwelacją terenu włącznie
- Wykonujemy horyzontalne przewierty sterowane

Dodatkowo świadczymy usługi sprzetowo- transportowe.

Zajmujemy się pomocniczą produkcją prefabrykatów betonowych i wyrobów z metalu.
Prowadzimy sprzedaż materiałów budowlanych

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I DROGOWYCH
Dane do wyszukiwania firmy
Temat branżowy: USŁUGI
Branże: BUDOWNICTWO
Podział branżowy: Usługi elektryczne, Usługi wodno-kanalizacyjne, Roboty drogowe
Miejscowość: KROSNO
Województwo: PODKARPACKIE
Słowa kluczowe: kanalizacja KROSNO, budowa sieci wodociągowych KROSNO, sieci telekomunikacyjne KROSNO, budowa dróg KROSNO, sieci elektroenergetyczne KROSNO, budowa wysypisk KROSNO